Balys Sruoga | Profesoriaus virsmas poetu

Balys Sruoga (aukščiausias iš visų) su studentų grupe Alpėse, 1929 m.

2021 m. vasario 2 d. prozininkui, poetui, dramaturgui Baliui Sruogai sukako 125-eri metai. Nedaug kam žinoma, bet rašytojas buvo ir aistringas keliautojas. Savo studentams jis nuolat rengdavo kelionės į kalnus. Vienoje jo organizuotoje ekspedicijoje 1929 metais dalyvavo ir Antanas Venclova. Savo atsiminimuose iš kelionės jis pažymi įvykį, kuomet jo studentiškame žvilgsnyje Sruoga-profesorius transformavosi į Sruogą-poetą:


„Besėdėdami kažkurioje smuklėje, žodis po žodžio kažko susiginčijome su savo vadovu. Sruoga staiga įsižeidė, pakilo nuo stalo ir išdūmė pro duris. Supratę, kad negerai padarėme, mudu su Raila išėjome į orą. Pylė smarkus lietus, taškydami vandenį, lėkė automobiliai, kur-ne-kur gatvių kampuose stovėjo policininkai. Sruogos nebuvo matyti. Mudu leidomės gatve vienas į vieną, kitas į kitą pusę ir už kelių kvartalų kažkuris mūsų pamatė aukšto vyro figūrą. Taip, tai Sruoga! Jis ėjo šaligatviu tolyn, atsisegęs apsiaustą, be kepurės. Ėmėme jį vytis, bet jis žirgliojo ilgom kojom taip greitai, jog, rodės, tik vėjas švilpė jam pro ausis.

Pamatęs priešais ateinančią ar nuo lietaus bėgančią moterį, Sruoga tiesė rankas ir stengėsi ją pagauti. Moterys klykdamos bėgo į šalis. O mes vijomės ir vijomės poetą (taip, profesorius vėl pasijuto poetas) nepabaigiamomis Miuncheno gatvėmis, kol pagaliau visi pasiklydome ir nebežinojome, kur mūsų viešbutis“.

Parengė Eglė Vilčiauskaitė

Susiję įrašai

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Žiūrėti visus komentarus
Skip to content