Showing: 1 - 10 of 14 RESULTS

Vilniaus vardai

Susitikimas su išskirtinėmis asmenybėmis – jūsų namuose. Trijų virtualių pasakojimų cikle pristatomi trys maištaujantys literatai: Natalija Gorbanevskaja, Pranas Ancevičius ir …

Tomo Venclovos poezija

Hidalgo Duok man ranką, Sancho. Broli mano,Aš pakilsiu. Negaliu. Tuojau.Štai, aš čia. Iš pamiršto romanoĮ nelygią kovą išėjau. Koks apsunkęs …

Skip to content