I. Knygos:

1.  C. luli Caesaris b.G.lib. lll. Įvadas, tekstas, paaiškinimai ir žodynas. Kaunas,

1927.

2.  G.Iuli Caesaris b.G.lib. III.Įvadas, tekstas, paaiškinimai ir žodynas. Antras pataisytas leidimas, 1932.

3.  Platonas. Sokrato apologija, Kritonas. Kaunas, 1927.

4.  Titi Livii a.u.c.lib. XXI. Kaunas, 1928.

5.  Titi Livii a.u.c.lib. XXI. 2-as pataisytas leidimas. Kaunas, 1938.

6.  Sententiarium dictoriumque libella. Kaunas, 1928.

7.  Graikų kalbos gramatika. I dalis. Morfologija. Marijampolė, 1930.

8.  Graikų kalbos gramatika. II dalis. Sintaksė. Marijampolė, 1935.

9.  Parinkti Horacijaus eilėraščiai. Klaipėda, 1935.

10.  Parinkti Horacijaus eilėraščiai. II-as leidimas. Kaunas, 1938.

11. Anthologia Latina l-ji dalis. Kaunas, 1938.

12.  Anthologia Latina ll-ji dalis. Kaunas, 1939.

13.  Anthologįa Latina III-ji dalis. Kaunas, J940.

14.  G.luli Caesaris belli Gallici libri VII /su tikrinių vardų žodynu/ Kaunas, !940,

15.  Platono Faidonas. Kaunas, 1930 /vertimas su įvadu/.

16.  Platono Eutifronas. Kaunas, J931 /vertimas/.

17.  Platono Symposion. Kaunas, 1932 /vertimas/.

18. Platono Puota, Faidonas. Šv. M-jos leidinys su prof. Sezamano įvadu. Kaunas, 1935.

!9. A. Komenskio Didžiosios Didaktijos vertimo įvadas, paaiškinimai ir žodynas,

Kaunas, 1927.

20. Fustel de Coulanges Senovės miesto vertimo redakcija, 1934.

21. Romėnų senybės. Kaunas, 1929.

II. Straipsniai:

1. Aukštesniųjų mokyklų kiausimu. „Lietuva”, 1924, Nr. 6.

2. Ciceronas apie auklėjimą. „Švietimo darbas”, 1925, Nr. 9.

3. Atlantidė. „Kosmos“, 1926, Nr. (5-6).

4. 2000 metų Vergilijaus jubiliejus. „Šv. Darbas”, 1930, Nr. 3.

5. Pirmas Horacijaus laiškas. „Židinys”, 1926, Nr. 5.

6. Aukštesniųjų mokyklų mokymo bei auklėjimo trūkumai. „Vairas”, 1931, Nr. 5.

7. Šis tas apie Homero Iliados vertimo redagavimą. „Naujoji Romuva”,  1931, Nr. 23.

8. Lotynų kalba mūsų mokykloje. „Vairas”, 1932, Nr. 3.

9. Svetimosios kalbos mūsų mokykloje. „Tautos mokykla”, 1937.

Įvairias knygų recenzijas ir smulkesnius straipsnius, M. Račkauskas pasirašinėdavo šiais pseudonimais: Mykolas Rupeika, Radamantis, Emeris Mirėnas ir kitais, čia nepaminėtais.

Skip to content