Venclovų namai-muziejus, įkurtas rašytojo ir sovietinio veikėjo Antano Venclovos bute, kuriame jis su šeima gyveno 1945–1971 metais. XX amžiaus 5-6-to dešimtmečių Vilniaus inteligentijos buitį atspindi išsaugotas darbo kabineto interjeras, rinktinė biblioteka. Tarp muziejuje eksponuojamų daiktų užaugo Tomas Venclova – poetas, eseistas, publicistas, Jeilio universiteto profesorius.

Išskirtinė Vilniaus lenkiškojo modernizmo vila, pastatyta 1938 metais, priklausė Antakalnio ligoninės komendanto Antonio Kiakszto šeimai. Pirmajame aukšte gydytojas priimdavo ligonius, o kambarius viršuje nuomojo miestiečiams.  Vienas iš nuomininkų buvo ir  žymus lenkų rašytojas Leopoldas Tyrmandas.

Šios vilos sienose įrašyta tiek lenkiškojo Vilniaus istorija, Lietuvos sovietizacija ir kova prieš ją, tiek įprasta kasdienio gyvenimo buitis. Nepaisant politinių pokyčių, šie namai visada buvo rašytojų prieglobsčiu – literatūros namais.

Venclovų namų misija – saugant autentišką muziejaus aplinką suteikti visuomenei galimybę ją patirti bei interpretuoti sudėtingus istorijos ir kultūros klausimus, skatinti kultūrų dialogiškumą bei pristatyti literatūrą kaip pasaulio pažinimo šaltinį.

Venclovų namų vizija – literatūros ir kultūros taškas, veikiantis kaip tarptautinės bei vietinės bendruomenės bendradarbiavimo ir susitikimų platforma.

Venclovų namai – ne tik vienos šeimos namų muziejus su išlikusia autentiška aplinka, bet ir bendruomenė, palaikanti nuoširdų kultūros veikėjų bendradarbiavimą. Iš klasikinio memorialinio muziejaus ši vieta išaugo į aktyvų kultūrinį tašką, veikiantį lokaliu ir tarptautiniu lygmeniu. Čia vyksta atviri filosofijos, semiotikos, istorijos seminarai ir viešos paskaitos, poezijos skaitymai, klasikinės ir alternatyvios muzikos koncertai bei kino vakarai. Akademinis jaunimas ir mokslininkai muziejuje atranda atvirus fondus ir biblioteką, galimybę naudotis patalpomis ir erdvę laisvai dalintis idėjomis.

Venclovų namai-muziejus veikia kaip Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos skyrius.
Biudžetinė įstaiga Vilniaus memorialinių muziejų direkcija yra priskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento reguliavimo sričiai.

Skip to content