Trijų poetų draugystė

Gyvas pasakojimas apie trijų iškilių asmenybių – Česlovo Milošo, Josifo Brodskio ir Tomo Venclovos gyvenimo kelius ir poetus suvedusias aplinkybes. Kokia jų bičiulystės prasmė ir palikimas? Kaip kiekvienas jų jautėsi emigracijoje ir kokį įnašą suteikė pasaulinei literatūrai?

Trukmė 1 val.

Skirtas 11 – 12 klasių moksleiviams.

Užsiėmimas nemokamas.

Juos siejo Vilnius

 „Jie“ – tai Tomas Venclova, Josifas Brodskis ir Česlovas Milošas – vieni ryškiausių XX amžiaus literatų bei humanizmo apologetų.  Šių kūrėjų gyvenimo ir kūrybos triptiką formavo ne tik didžiosios praėjusio šimtmečio tragedijos ir įgimtas pasipriešinimo bei nesusitaikymo jausmas, bet ir vienas unikaliausių to laikmečio miestų – Vilnius.  Čia, naujamiesčio gatvėmis, apipelijusiais senamiesčio kiemais savo laiku nardė Česlovas Milošas, Tomas Venclova, o Josifas Brodskis, kartą persmelktas gaivalingos ir stoiškos miesto dvasios, grįždavo čia ir grįždavo…

Edukacinės programos tikslas – atskleisti Tomo Venclovos, Česlovo Milošo ir Josifo Brodskio asmenines patirtis, susijusias su Vilniumi, kurios inspiravo skirtingas, tačiau kai kuriais atžvilgiais panašias pažiūras į juos supusį pasaulį.

Trukmė 1 val.

Skirtas 11 – 12 klasių moksleiviams.

Užsiėmimas nemokamas.

Skip to content