• Tarptautinė literatūrinė-memorialinė konferencija, skirta Nobelio premijos laureato poeto JOSIFO BRODSKIO (1940-1996) 70-sioms gimimo metinėms paminėti

Konferencijos rengėjai: Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, J.Baltrušaičio lietuvių ir rusų bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondas, Rusų kultūros centras. 2010 m. gegužės 31 d. – birželio 3 d., Vilnius

Konferencija jau iš anksto sukėlė didelį Brodskio draugų bei jo kūrybą tyrinėjančių literatūrologų susidomėjimą. Pranešimai bei pasisakymai vyko tris dienas: gegužės 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės salėje konferencija buvo iškilmingai atidaryta, birželio 2 d. piano.lt salėje buvo skirta literatūros tyrinėjimams, birželio 3 d. VMMD Venclovų namuose-muziejuje buvo skirta memorialistikai. Konferencijoje dalyvavo žinomi mokslininkai prof. dr. Bengt Jangfeldt (Švedija), dr. Faith Wigzell (D.Britanija), dr. Beata Pawletko (Lenkija), dr. Denis Achapkin (Rusija) ir kt, taip pat Brodskio muziejaus Sankt-Peterburge kūrėjos – A. Achmatovos muziejaus Sankt-Peterburge direktorė Nina Popova ir Brodskio kabineto tame muziejuje saugotoja Irina Borodina..Klausėmės ir lietuvių literatūrologų – prof. dr. Tomo Venclovos, dr. Donatos Mitaitės – pranešimų. Memorialistinę temą atslkeidė Liudmila Segeeva (Rusija), prof. dr. Michail Milchik (Rusija), Natalia Woroszilska (Lenkija), prof. habil. dr. Ramūnas Katilius, Pr. Morkus ir kt.

Vilniaus savivaldybėje ir Rusų kultūros centre buvo surengta Brodskio piešinių ir rankraščių paroda.

T. Venclovos aspirantas Yakov Klods pravedė ekskursijas Brodskis Vilniuje ir Brodskis Kaune.

Venclovų namuose-muziejuje įvyko filmo apie Josifą Brodskį „Pokalbis su dangaus gyventoju“ (autorius Roman Liberov, Maskva) pristatymas ir peržiūra.

Brodskis
Josifas Brodskis
  • Mokslinė konferencija LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ. SUSITIKIMAS PO 30-TIES METŲ

2007 m. sausio 10 d. Vilniaus Rotušėje Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namai-muziejus, talkinat Lietuvos Helsinkio grupei ir Lietuvos žmogaus teisų asociacijai, surengė konferenciją “Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30-ties metų“ .

Konferencijoje dalyvavo Tomas Venclova, pasaulyje plačiai žinomas poetas, vertėjas, literatūros kritikas ir publicistas, Jeilio (JAV) universiteto profesorius, Liudmila Aleksejeva – Maskvos Helsinkio grupės narė steigėja, istorikė, kovotoja už žmogaus teises, fundamentalios monografijos “История инакомыслия в СССР. Новейший период” autorė, buvę politkaliniai ir pasipriešinimo dalyviai Ints Calitis (Latvija), Mart Niklus (Estija).

Kęstutis Subačius, Viktoras Petkus, Liudmila Aleksejeva, Edvardas Burokas, Tomas Venclova, 2007 m. Aut. A. Žygavičius
  • Mokslinė konferencija ANTANUI VENCLOVAI-100

2006 m. balandžio 3d. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namų svetainėje Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, talkinant Venclovų namams-muziejui, surengė mokslinę konferenciją, skirtą rašytojo ir kultūros veikėjo Antano Venclovos 100-osioms gimimo metinėms.

Šios konferencijos pagrindu Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išleido knygą „Antanas Venclova epochų vėjuose“

Antanas Venclova 1928 m.
Skip to content