Viktoras Janulaitis dovanoja savo dėdės Vytauto Račkausko fotografijų rinkinį, 2019 m.

Venclovų namų-muziejaus pasididžiavimas ir išskirtinumas – nepaprastai didelis ir įvairius laikotarpius atspindintis muziejinių vertybių ir dokumentų rinkinys. Šiuo metu muziejuje sukaupta virš 14 000 eksponatų. Jie aprėpia XX ir XXI amžių raštijos, kasdienybės ir politinę istoriją. Šiuo metu eksponuojama apie 10 % rinkinio, tačiau muziejus aktyviai vykdo skaitmenizavimo darbus taip jį atveriant kiekvienam. Skaitmenizuotus eksponatus galite peržiūrėti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje LIMIS.

Rinkinys pradėtas formuoti 1973 metais nuo Antano Venclovos archyvinio ir memorialinio palikimo. Tačiau po nepriklausomybės paskelbimo muziejus savo rinkinį papildė poeto, disidento, Jeilio profesoriaus Tomo Venclovos, Helsinkio grupės, Račkauskų giminės fondais. Nuolatinis muziejaus fondų pildymas per muziejinius artefaktus leidžia artikuliuoti vieną aktualiausių lietuvių istorijos reiškinių – komunizmo režimą ir pasipriešinimą jam, skirtingų asmenybių pasirinkimus ir laikysenas okupacinio režimo atžvilgiu. Taip pat, šiame įtemptame politiniame ir moraliniame fone leidžia patirti XX amžiaus žmonių paprastą kasdienybę ir buitį.

Tomo Venclovos dovanotos fotografijos, 2021 m.

Klasifikuojant pagal eksponatų rūšį, Venclovų namų-muziejaus rinkinį sudaro::

Archyvinė medžiaga (1433 eksponatai) – A. Venclovos, T. Venclovos, Račkauskų šeimos rankraščiai, laiškai, telegramos, visuomeninės ir literatūrinės bei leidybinės veiklos dokumentai, prisiminimai, dienoraščiai bei kiti ego-dokumentai. Taip pat muziejuje saugomi Viktoro Petkaus ir Helsinkio grupės dokumentai.

Fotonuotraukos – beveik trijų tūkstančių nuotraukų kolekcija, apimanti tarpukario, Antrojo pasaulinio karo metus, pokarį, sovietmetį ir dabartinius laikus. Fotografijose įamžinti Venclovų ir Račkauskų šeimos nariai, žymūs lietuvių ir kitų tautų meno veikėjai, Tomo Venclovos vaikystė bei gyvenimas emigracijoje ir kt. Išskirtinis Vytauto Račkausko fondas.

Dailės darbai – daugiau nei du šimtai originalių tapybos, skulptūros, taikomosios dailės ir grafikos darbų. Paminėtina S. Ušinsko darbo vaza, M. Cvirkienės, P. Tarabildos, N. Petrulio tapyba, S. Krasausko, P. Rauduvės, L. Paškauskaitės, A. Surgailienės, A. Makūnaitės, B. Cvirkienės, P. Repšio, T. Kulikausko, V. Jurkūno, J. Kuzminskio, V. Kisarausko piešiniai ir grafika.

Memorialiniai daiktai (257 eksponatai) – baldai bei kiti interjero daiktai, asmeniniai daiktai, suvenyrai, indai, rašomojo stalo reikmenys. Išskirtiniai XX a. pr. art deco stiliaus baldai, sukurti dizainerio Jono Prapuolenio (sekreteras ir staliukas, pirkti iš autoriaus 1954 m.). Ekspozicijoje galima pamatyti išskirtinį šachmatų staliuką (apvalų, paviršius iš gelsvo metalo, su įspaustomis šachmatų figūromis pakraščiuose) – jį Antanui Venclovai padovanojo Merkelis Račkauskas, įsigijęs staliuką 1912 m. Sarajeve.

Antano Venclovos memorialinė biblioteka (4390 eksponatų) – autorinės knygos ir vertimai lietuvių kalba, autoriaus kūryba, išversta į kitas kalbas, bei rašytojo sukaupta vertinga biblioteka (knygos lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų ir lenkų kalbomis, periodiniai leidiniai).

Tomo Venclovos autorinė biblioteka (1059 eksponatai) – autorinės knygos ir vertimai lietuvių kalba, autoriaus kūryba, išversta į kitas kalbas. Tai reta ir vertinga kolekcija knygų, išleistų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.

Pagalbinio fondo medžiaga (2251 eksponatas) – senos publikacijos spaudoje, periodika, metodinė biblioteka ir kt.

Garso ir vaizdo įrašai, kino filmai, negatyvai.

Skip to content